FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tomizmus


tomizmus = filozofia tomistická + teológia tomistická
Kód: 183

- oficiálna katolícka filozofia; filozofická škola, ktorej zakladateľom je Tomáš Akvinský; tomizmus však nemožno stotožňovať s učením Tomáša Akvinského, pretože tomistická filozofia sa rozvíjala a aplikovala v stále nových otázkach aj po Tomášovi.

V 13. stor. tomizmus prevládol v dominikánskom ráde. Na prelome storočia mal už Tomáš v cirkevných školách mnoho žiakov a nasledovníkov, ktorí obhajovali jeho učenie proti odporcom a popularizovali ho. Strediskami tomizmu sa stáva najprv Paríž a Neapol, neskôr Avignon.

Tomáš Akvinský bol vyhlásený za "knieža scholastikov" a roku 1323 bol kanonizovaný. Jeho učenie dostalo názov "tomizmus" a stalo sa základom katolíckej teológie a filozofie.

V 15. stor. sa scholastika prejavovala predovšetkým v tomistickej podobe. Tomizmus sa delil do dvoch smerov: na ortodoxný, odmietajúci akúkoľvek modernizáciu, a na "renesančný", pripúšťajúci spojenie tomizmu s novými humanistickými prúdmi.

Snahou o aktualizáciu sa vyznačuje predovšetkým španielsky tomizmus, ktorý sa usiluje o rozvoj apologetiky z hľadiska nových potrieb cirkvi. Medzi španielskými dominikánmi vyniká predovšetkým František de Vittoria, spomedzi jezuitov František Suarez. Počnúc Suarezom (čiže od konca 16. stor.) až po prvé desaťročia 19. stor. ide v tomizme (podobne ako v scotizme či platonizujúcom augustinizme) aktualizovanie jeho doktrínových základov zdedených po stredoveku a prispôsobovanie ich pokrokom novovekej vedy.

"V súčasnosti tomizmus patrí medzi najprekvitajúcejšie smery ľudského myslenia; má dokonca mysliteľov viac, početnejšie strediská a značne väěčší počet vedeckých časopisov ako ktorákoľvek iná filozofická škola." Tomisti neprijímajú všetko, čo učil sv. Tomáš ( L44;4).

-----------
tomizmus>