FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Sanskrit a

A B Č D E G H I J K L M N O P R S Š T U V


abhi - nad, vyšší
abhidhammapitaka - to, čo je nad učením
abhidharma - tretia časť, tretí &#ß4;kôš&#ß4; (pitaka) kánonu Tripitaka
abhimukhí - šiesty z desiatich stupňov cesty k budhovskej dokonalosti
abhiniveša - strach o seba

ačalá - nepohnuteľný
ačala-karma - nemenná karma
áčarja - majster, učiteľ, vodca

adhi mudrá - mudra na aktivizáciu horného dychu
adhipradžňá-šikša - výcvik k vyššej múdrosti
adhisamádhi-šikša - výcvik k vyššej meditácii
adhišíla-šikša - výcvik k vyššej etickej sebadiscplíne
adja - dnes
ádvaita - monizmus
adžapa - sasmovoľné opakovanie (mantry)
ádahara - životne dôležité miesto na tele
adžňá - čakra ležiaca približne v strede hlavy

agarbha - bez zárodku
agnisára - prečistenie ohňom

aham - ja
aham bhavámi - ja som
ahamkára - jastvo, zameranosť na seba
ahinsa - nenásilie, neubližovanie

ajurvéda - tradičné indické lekárstvo

ákarna dhanurásana - lukostrelec, palec pri uchu
ákáša - hmotný prazáklad vesmíru, pralátka, stavebná látka stvorenia, ktorá súvisí s priestorom, vzdušný priestor

alabhdva bhúmikatva - bezcieľnosť, nesústredenosť
álasja - apatia, lenivosť, pohodlnosť

ánanda - radosť

anaháta - čakra v úrovni srdca
ánanda - nadzmyslové blaho
ánandamája-kóša - prvá vrstva alebo obal džívátmana individuálnej duše, zložka najvyššieho poznania
ananta - nekonečný
ánantásana - poloha nekonečna
anátman - nebytie alebo nematie stálej (duchovnej) podstaty
anava sthítattva - nedostatok vytrvalosti
annamája-kóša - hrubohmotné telo
antár - vnútri
antar mauna - vnútorné ticho
antara - vo vnútri
antara kumbhaka - zadržanie dychu po nádychu
antaranga sádhana - vnútorné hľadanie
antarátmá sádhana - hľadanie v duši
anubhava - bezprostredná intuícia
anuloma pránajáma - pránajám s brzdením výdychu
anulóma-viloma = nádí šódhana - polaritné dýchanie
anusvára - po-zvuku

aňdžanejásana - poloha úcty

ápah - voda
apána - druh pránickej aktivity spojenej s výdajom z organizmu
aparam - nižší
aparigraha - nehrabivosť, nehromadenie, nelipnutie na veciach
api kušalam? - ako sa máte?

ardha čandrásana - poloha polmesiaca
ardha matsjendrásana - polovičná Matsjendrova poloha, torzia
ardha-dhanurásana - polovičný luk
ardha-Matsjendrásana - polovičná Matsjendrova poloha, torzia
ardha-šalabhásana - polovičná kobylka
arhat - ctihodný
arišta - predzvesť, znamenie
árja - ušľachtilý
árja-márga - ušlachtilá cesta
arúpa-dhátu - energia, svet bez tvaru, svet duchovný

asampradžňáta samádhi - neohraničené poznanie, vrcholná kontemplácia
ásana - jogická pozícia tela, nehybná telesná poloha, pohodlná poloha, poloha, statická poloha tela
asmitá - egoizmus, sebectvo
astéja - nekradnutie a nebranie úplatkov
asvasanghalásana - jazdec

aštangajoga - osem stupňov výcviku v joge
aštanganamaskár - osemnásobný pozdrav
ašvini mudrá - sťah konečníka
ašvas m. - kôň
ašvini mudrá - sťahy konečníka

atha kim - áno
átman - duchovný základ jednotlivca, duša, subtílna životná sila

aum - aum, óm

avajaví - učenie o celku
ávám - my dvaja
avidja - nevedomosť
avirati - túžba po zmyslových pôžitkoch