FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Sanskrit š

A B Č D E G H I J K L M N O P R S Š T U V


šakti - ženský princíp prislúchajúci každému božstvu
Šakti - ženský pól boha Šivu
šamatha bhávana - pokojová kultivácia mysle
šáraman-ganama - pridřžanie sa útočiska
šaríra - telo ako hmotný obal duše
šastra - veršovaná sanskritská učebnica náboženstva

šikša - budhistický žiak, výcvik
šíla - cnosť, mravnosť
šišjas m. - žiak
Šiva - milostivý

šrama - činnosť
šraman - askéta
šrávaka - poslucháč, t. j. ten, kto sa učí počúvaním učiteľa (na rozdiel od pratjaéku)
šrávaka-jána - cesta poslúcháčov, hína-jána, théraváda
šruti - to, čo bolo počuté

šúnja - prázdnota
šúnjata - nezrodené, prázdno, prázdnota
šúnjaváda - ucenie o prázdnote

švah - zajtra