FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Sanskrit j

A B Č D E G H I J K L M N O P R S Š T U V


jadžňa - obeť
jakša - bytosti s nadprirodzenými silami napriateľské ľuďom, ktorí zasväcujú svoj život duchovnu
jama - prvý stupeň jogického výcviku, sebaovldanie, zdržanlivosť a zákazy
jána - cesta

joga - cesta, cesta k sebazdokonaľovaniu, koncentrácia, podmanenie, podmanenosť, učenie o ceste k sebazdokonaľovaniu, zviazanie
joga nidrá - jogový spánok

juga - vek
juj - fixovať ducha alebo myšlienky, koncentrovať sa, podmaniť, urobiť pripraveným, zviazať
jújam - vy
juvám - vy dvaja