FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ánanda

ánanda (sans.)

- nadzmyslové blaho; prvotný stav átmana. Výraz "ánanda" tvorí často druhú časť mníšskych mien.

* *

Ánanda

- učeník Budhov; 25 rokov jeho priamy služobník.