FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Sanskrit p

A B Č D E G H I J K L M N O P R S Š T U V


pačati - piecť, variť
padmásana - lotosový sed
pandit - učenec
pápa - zlá
pápam - zlé
pápáni - zlé n.
pápas - zlý
pápás - zlí m., zlé f.
pápau - duál od zlý
pápe - duál od zlá, zlé
para-bhakti - tretí najvyšší stav v bhaktijoge: poznanie Boha vo všetkom, čo bhaktu obklopuje
param - vyšší
paramártha - najvyššia skutočnosť, najvyššia Pravda
paramártha-satja - absolútna pravda
paramátmá - najvyšší, zvrchovaný nekonečný Duch
páramita - idúci na druhý breh, ten, kto dosiahol druhý breh
parikalpita - klamnosť myšlienok, klamná, predstavovaná povaha myšlienok
parinirvána - úplné nebytie po vyčerpaní karmy
pašjati - vidieť
patati - padať

phalam n. - plod

pibati - piť
pitaka - kôš
pitrjána - cesta otcov

prabhákarí - vytvárajúci svetlo
prakriti - pralátka
pramuditá - mocne sa radujúci
prána - kozmická energia priestoru
pránajáma - dychové cvičenia sprevádzané sústredením, ich účelom je kontrolovať dych a predovšetkým [rúdenie prány, vnímanie dychu
pranava - slabika ÓM, ktorá má mať charakter vnímania duchovného dychu
pratjéka - ten, kto dosiahne vyslobodenie sám bez pomoci učiteľa (na rozdiel od šrávaku)
pratjéka-jána - cesta jedinečného
préta - živý duch, ktorý neustále trpí hladom a smädom