FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Jastvo

jastvo (FVJ)

čes. - jáství
sans. - ahamkára