FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Sanskrit v

A B Č D E G H I J K L M N O P R S Š T U V


vadámas - hovoríme
vadati - hovoriť, vravieť
vajam - my
vajam vadámas - my hovoríme
vanam n. - les
váraha - koniec
varšah - rok
varšati pardžanjah - prší

véda - vedenie
védana - fyzické a psychické pociťovanie

vidžňána - poznávanie
vimála - nepoškvrnený
visrdž - emanácia
višéša - rozdiel
višištádvaita - podmienený monizmus
viveka - rozlišovanie

vjádhi - choroba

vrkšas m. - strom
vrkšásana - strom

vrtti - pohyb, proces, vzruch