FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Sanskrit r

A B Č D E G H I J K L M N O P R S Š T U V


rádža- - kráľovský
rádža-rši - kráľovský rši
rakšati - chrániť

rohati - rásť

rši - autor védskych hymnov, duchovný vodca, mudrc, zasvätenec, žrec
rta - kozmický poriadok

rúpa - froma, postava, svet foriem, telesnosť, telo
rúpa-déva - boh sféry čistých foriem
rúpa-dhátu - svet s tvarom, materiálny svet
rúpa-lóka - svet čistých foriem