FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Sanskrit d

A B Č D E G H I J K L M N O P R S Š T U V


dánam n. - dar
daršana - nahliadnutie
daršana-márga - cesta nazerania; meditácia priameho vhľadu; stav dokonalosti, v ktorom jednotlivec vníma realitu všetkych predmetov
déva - boh nižšieho rádu
dévajána - cesta bohov
devatá f. - božstvo

dhamma - učenie
dhanurásana - luk
dháraná - držanie, duchovná koncentrácia, koncentrácia, sústredenie
dháraní - nosička, prostriedok na udržanie (mysle, vedomia)
dharma - jednotlivina, to, čo podopiera vesmír, a to tak veľký (kozmos), ako aj malý, základný element bytia, základný element reality (ľudskú bytosť)
dharmadhátu - svet zákona
dharmakája - guľovité svetlo múdrosti, nezrodené svetlo, pravda sama osebe
dharmamégha - oblak cnosti
Dharmarádža - kráľ zákona
dhátu - element, oblasť, svet
dhávati - bežať
dhjána - meditácia, rozjímanie
dhr - držať, podoprieť, podopierať, udržiavať

diksa - iniciačný obrad

drš - vidieť

dukkha - pocit nepohody

džajati - premáhať, víťaziť
džapa - nepretržitá recitácia posvätnej slabiky, slova alebo formuly
džvalati - horieť, planúť
džíva - duša, individuálne ja, ľudská osobnosť, to, čo má vedomie, živá
džívamukta - jedinec, ktorý dosiahol oslobodenie vo fyzickom tele ten, kto zaživa dosiahol nirvánu
džívátman - individuálny duch (džíva) spolu s átmanom
džívitam - život
džňána - poznanie
džňánamárga - cesta poznania