FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Sanskrit t

A B Č D E G H I J K L M N O P R S Š T U V


tadásana - hora (ásana)
tan - rozšíriť
tantra - text, vypracované vedecké pojednanie
tantra-jána - cesta tantier
tapas - pálčivá askéza
tat - ono, to

théra-váda - učenie starých mníchov

tr - (koreň), prejsť, prekročiť
tri-jána - trojaká cesta
Tripitaka - trojaký kôš (abhidharma, sútránta, vinaja)
trišikša - trojaká oblasť budhistického výcviku
tršna - túžba po živote

tvam - ty