FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Sanskrit m

A B Č D E G H I J K L M N O P R S Š T U V


mádhjamika - učenie o strednej ceste
mahá - veľký
mahá-jána - veľka cesta, veľké vozidlo
maháprána - veľká prána
mahávidéha - veľké odtelenie
maitri - priateľstvo
mája - prelud
málá f. - veniec
manas - myseľ
márga - cesta
másah - mesiac
matsja - ryba

metta - láska, prianie všetkého dobra všetkým

mlájati - vädnúť