FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Sanskrit s

A B Č D E G H I J K L M N O P R S Š T U V


sacca - opravdivosť
sádhaka - uctievač
sahasrára - siedmy, najvyšší lotos
samádhi - extáza, koncentrácia mysle, sústredenosť, vytrženie
samána - jeden z psychickych dychov, ktorý sídli pod pupkom
sambódhi - osvietenie
samskrita - dokonalý
samjama - stav mysle, ktorý v sebe zahrnuje dháranu, dhjánu a samádhi
samsára - kolo životov, svet zmyslov
samskára - sklony
sanjama - duchovná koncentrácia, sebaovládanie
sansára - večný kolobeh zrodu a umierania
sanskára - dojem, pôsobenie, tvorivá sila, vôľa
samvrti-satja - relativna pravda

sandžňá - vedomie
sangha - obec mníchov, rád

saptáham - týždeň
satja - pravda
satjam n. - pravda

sená f. - vojsko

siddhi - dosiahnutie cieľa, nadprirodzená schopnosť, nadprirodzená sila, schopnosť, sila, úspech
sítá f. - Sítá (ženské meno)

skandha - skandha, skupina lipnutia

snihjati - milovať

stúpa - stavba, poväčšinou v tvare pyramídy alebo kupoly, ktorú budhisti pôvodne budovali nad Budhovými pozostatkami

súdas m. - kuchár
sukhénátra vasámah - je nám tu úplne dobre
sútra - krátka poučka, niť, stručné pravidlo

svámí - mních, pán (titul)