FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Sanskrit k

A B Č D E G H I J K L M N O P R S Š T U V


kaivalja - stav oslobodenia z pút nevedomosti a karmického otroctva
kája - telo
kálah - čas
kalpa - vek
káma - láska, túžba, žiadosť
kanjá f - dievča
karma - čin, konanie
karmamárga - cesta vyslobodenia

kléšah - poškvrnenie

kóša - obal

krija - čin, obeť uskutočnenia, príprava

kúrma - korytnačka