FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Život

život (FVZ_)

angl. - life
čes. - život
gr. - bios
hebr. - nefeš
nem. - Leben n
sans. - džívitam