FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Nemecké výrazy a

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Abendland n - Západ
Ableiten n - odvodzovanie
Absolute f - absolútno
abstrakt - abstraktné, abstraktný

Accidenz n - akcidens, akcident

Addition f - adícia

Affekt m - afekt
Affektion f - afektácia

Aggression f - agresia
Agnosticismus m - agnosticizmus

Akribie f - akríbia
Akzidenz n - akcidens, akcident
Akt m - akt
Aktion f - činnosť
Aktivität f - činnosť

analytisch - analytický
Analytische Erziehungswissenschaft f - analytická veda o výchove
Angebot n - ponuka
Anti-Fundamentalismus m - antifundamentalizmus

Apathie f - apatia
Apriori n - apriori

Arbeit f - práca
Aristoteles - Aristoteles

Ästhetik f - estetika

Aufhebung f - odstránenie, zrušenie
Aufklärung f - osvietenstvo
Auftreten n - nástup, objavenie, objavenie sa, vstup
Aufweisung f - poukázanie, ukázanie, vykázanie
äussere - externý
Äussere - vonkajší svet, vonkajšok
Ausweisendes n - vykazujúce, vykazujúce sa