FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Nemecké výrazy b

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Bedeutung f - význam
Bedingung f - podmienka
Bedürfnis n - potreba
Begreifen n - chápať
begrentztes Ganzes n - ohraničený celok
Begriff m - pojem
Begründungszusammenhang/Entdeckungszusammenhang m - súvislosť zdôvodnenia/súvislosť objavu
Behaltungsfähigkeit f - schopnosť podržať
Beschlossensein n - inherentnosť
Beweis m - dôkaz
Bewussthaben n - interiorizácia do vedomia, vedomé osvojenie, vedomie čoho
Bewusstsein n - vedomie
Bewusstseinssinn m - uvedomený zmysel, vedomý zmysel
Beziehung f - vzťah
Bezogenheit f - odkaz, odkaznosť, vzťažnosť, vztiahnutosť

Böse n - zlo

Bruttoinlandsprodukt s - produkt národný hrubý

Buch n - kniha