FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Vykazujúce

vykazujúce

angl. - authenticated
nem. - Ausweisendes