FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Nemecké výrazy v

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Vermittlung f - sprostredkovanie
Vernunft f - rozum
Verschiedenheit f - rozdiel
Verstand m - rozum, um
verstehen - rozumieť
Verstehen n - chápanie
verwenden - použiť
Vervendung f - použitie

Volkswirtschaftslehre f - ekonómia
Vollkommenheit f - dokonalosť
Vorstellung f - predstava
Vorurteil n - predsudok