FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Nemecké výrazy f

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Faktum n - fakt

Fest n - slávnosť

Form f - forma

Freiheit f - sloboda
Fremderfahrung f - cudzoskúsenosť, skúsenosť druhého, skúsenosť o druhom

Fundamentierung f - založenie