FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Nemecké výrazy u

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


šbel n - zlo

Unbegrenzte n - apeiron
ungarische Philosophie f - filozofia maďarská
Universalien - univerzálie
Universalienstreit m - spor o univerzálie
Unternehmer m - podnikateľ
Unterschied m - rozdiel

Urasache f - príčina
Urstoff m - pralátka
Urteil n - súd