FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Nemecké výrazy k

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Kabbala f - kabala
Kategorialanalyse f - kategoriológia
Kategorie f - kategória
Kategorienlehre f - kategoriológia
kategorisch - kategorický

Kirchenväter m - otcovia cirkevní

Komische s - komické

Körper m - teleso, telo

Kulturphilosophie f - filozofia kultúry
Kunst f - umenie Kunstphilosophie f - filozofia umenia