FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Nemecké výrazy d

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Dasein n - pobyt
daseiend - čo je tu, tusúcno

Definition f - definícia
Dekonstruktion f - dekonštrukcia
denken - myslieť
Denken n - myslenie
denkmöglich - možný v myslení, mysliteľný
Determination f - determinácia

Dienstleistungen f - služby
Dieselbigkeit f - totožnosť
Ding n - vec