FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Nemecké výrazy i

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Ich n - ja
ichartig - egoický, jásky
Ichpol m - ja-pól, pól ja

Idee f - idea
Identität f - identita, totožnosť
Ideologie f - ideológia

immannent - imanentný

In-der-Welt-sein n - bytie vo svete, bytie človeka vo svete
Ineinander n - jedno v druhom
Innerlichkeit f - interiorita, vnútrajšok
intentionale Gesamtform f - celková intencionálna forma