FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Objavenie sa

objavenie sa

angl. - making an appearance
nem. - Auftreten