FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Nemecké výrazy p

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Persönlichkeit f - osobnosť

Phänomen n - jav
Philosoph m - filozof
Philosophem n - filozoféma
Philosophie f - filozofia
Philosophie, erste f - prvá filozofia

Politikwissenschaft f - politológia
Positivität f - pozitívnosť

Praxis f - prax
Preis m - cena
Prinzip n - princíp
Problem n - problém