FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Latinské výrazy o

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


O. = ob, obiit, obitus, obtulit, oculus, officina, omnes, omnis, omnipotens, opinio, optio, opus, orbis, ordo, Ordo, orientalis, os, ossuarium, ostendit, ovum

O.A. = optimi auditores

ob - pre, pred
obiectum - objekt
obiectum formale - predmet tvarový vlastný
obiectum formale quo seu sub quo - predmet tvarový sprostredkujúci
obiectum materiale - predmet látkový
obiit - odišiel, zomrel
obitus - smrť, zánik, západ
objectum - pozri: obiectum
obtulit - obetoval

oculus - oko

officina - dielňa, farský kostol, lekáreň

omnes - všetci
omnipotens - všemocný, všemohúci
omnis - celý, každý, všetok

operatio - činnosť
opinio - mienka, názor
oppositio - protiklad
oppositum - protiklad
optimi auditores - najlepší poslucháči
optio - pomocnícka služba, voľba
opus - čin, dielo, skutok

orbis - kruh, svet, zemeguľa
ordo - majetková vrstva, poriadok, rád, rehoľa, stav
ordo divinus - božský poriadok
orientalis - vychádzajúci, východný

os - kosť, telo, ústa, ústie
ossuarium - kostnica
ostendit - dokázal, preukázal, ukázal

ovum - vajce