FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Latinské výrazy c

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


casus - náhoda
causa - príčina
causa activa - činná príčina
causa corporalis - fyzická príčina, telesná príčina
causa efficiens - príčina činná, príčina hybná, príčina pôsobiaca, príčina účinná
causa essendi -príčina bytia, príčina jestvovanie
causa finalis - príčina konečná, príčina účelová
causa formalis -príčina formujúca, príčina tvarová, príčina tvoriaca
causa materialis - príčina látková, príčina pôsobiaca v hmote, príčina pôsobiaca v látke, substrát činnosti
causa motiva - príčina hybná
causa movens - príčina hybná
causa occasionalis - príčina náhodná
causa sui - príčina seba samého
causalitas - kauzalita

cellula - bunka
cerebrum - mozog

characteristica universalis - všeobecná charakteristika, všeobecný jazyk

circulus in probando - bludný kruh, dôkaz v kruhu
circulus vitiosus - bludný kruh, dôkaz v kruhu

claritas - jas

cogitare - myslenie
cogitatio - vedomie
cogito, ergo sum - myslín teda som (Descartes)
cognitio - poznanie
cognitio scientifica - poznanie vedecké
coincidentia oppositorum - zhoda protikladov
comitia centuriata - zhromaždenie centúrií
comitia curiata - zhromaždenie kúrií
comprehendere - chápať
conatus - snaha, úsilie
conceptus - pojem
concordantia - konkordancia, súhlas, súlad, súslednosť, ukazovateľ, zhoda, zoznam slov
conditio - podmienka
conscientia - vedomie
consequens - dôsledok, následok, nasledujúce
consonantia - harmónia, proporcia

creatio - stvorenie
criterium veritatis - kritérium pravdy

Cupido - Eros