FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Latinské výrazy a

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A - prvé písmeno slova &#ß4;affirmo&#ß4; (cf.)
a limine - hneď, od začiatku
a posteriori - závislý od skúsenosti, zo skúsenosti
a prima facie - hneď, na prvý pohľad
a priori - nezávislý od skúsenosti, vopred, z dôvodov iba rozumových
a tempo - súčasne

ab ovo - od začiatku
absolute - absolútne, vôbec

accidens - akcidens, akcident
actio - činnosť
actus - akt

ad absurdum - do nezmyselnosti
ad hoc - pre tento prípad
ad hominem - rátajúci s citmi presvedčovaného
ad oculos - na vlastné oči
ad rem - založený na pravých okolnostiach veci, založený na skutočnosti

affectio - afektácia
affectus - afekt
affirmo - tvrdím

agens - hybná sila, pôsobiaca podstata
agere - uviesť do pohybu
Agere sequitur esse. - Činnosť vychádza z bytia. Podmienkou činnosti je bytie.

Amicus Plato, sed magis amica est veritas. - Platón je priateľ, ale ešte väčším priateľom je pravda.
Amor - Eros
analogon rationis - obdoba rozumu

animus - duch
antecedens - predchádzajúce

appettitus - úsilie

ara Martis - oltár boha vojny Marta
arbitrum liberum - sloboda vôle, slobodné rozhodnutie
arbor - strom
argumenta ponderantur, non numerantur - sila dôkazov spočíva v ich presvedčivosti, a nie počte
argumentatio - dôkaz
argumentum ad hominem - dôkaz rátajúci s citmi presvedčovaného
argumentum ad rem - argument založený na pravých okolnostiach veci, na skutočnosti
argumentum ad veritatem - objektívny dôkaz
argumentum baculinum - hmatateľný dôkaz, palicový argument
argumentum e contrario - dôkaz z opaku
argumentum e silentio - dôkaz postavený na zamlčaní nejakej skutočnosti
Aristoteles - Aristoteles
ars - umenie

attributum - vlastnosť