FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Latinské výrazy e

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


emanatio - emanácia
emendatus - opravený

ens - podstata

esse - bytie
essentia - bytie, podstata

evidentia - evidencia

existentia - bytie, existencia