FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Mienka

mienka (FVM)

angl. - opinion
čes. - mínění
gr. - DOXA
lat. - opinio
nem. - Meinung