FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Latinské výrazy f

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


facere - konanie
fatum - osud

felicitas - šťastie

fides f - dôvera, dôverčivosť, viera

fieri - dianie

flamen martialis - kňaz rímskeho boha vojny Marsa

fontes - pramene
fortuna - šťastie