FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Latinské výrazy i

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


idea - pojem
idem - totožnosť
identitas - totožnosť

immanens - imanentný

innatus - vrodený
intellectus - duch
intelligentia - chápavosť, predstava, pojem, rozlišovacia schopnosť, rozum, rozumnosť, súdnosť, vnem, znalosť
intelligere - myslenie
inventio - nachádzanie, vynachádzanie

iudicium - súd
Iuppiter - Jupiter
iustitia - spravodlivosť

intellego - domyslieť si, domýšľať (si, sa), chápať, myslieť si, poznávať, pozorovať, predstavovať si, rozlišovať, rozoznávať, rozumieť, súdiť, vedieť