FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Latinské výrazy s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


sacrum - svätosť
sapientia - múdrosť

scientia - veda

senatus - senát
sensus - cit, pocit, vnem, vnímanie, zmysel
sensus allegoricus - zmysel alegorický
sensus anagogicus - zmysel anagogický
sensus communis - zdravý rozum
sensus historicus - zmysel historický
sensus internus - vedomie
sensus litteraris - zmysel historický
sensus moralis - zmysel morálny
sensus tropologicus - zmysel morálny
sermo - reč

solus - iba, jediný, len, sám, samojediný

spiritus - duch

status - stav

subiectivus - subjektívny
subiectum - subjekt
substantia - substancia, vec
substantialis - substanciálny
sumptio - predpoklad, premisa sylogizmu