FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Latinské výrazy t

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


tempus - čas

terminus - medza (pôvodne: na poli)
názov: termini situm et directionem partium corporis indicantes = názvy označujúce polohu a smer častí tela
terminus a quo - východisko
terminus ad quem - cieľ

totum - celok