FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Latinské výrazy b

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


beatitudo - šťastie

bellum omnium contra omnes - vojna všetkých proti všetkým

bona fide - dobromyseľne, s presvedčením, že ide o správnu vec
bonun - dobro