FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Latinské výrazy h

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


hoc - to, toto
honor - česť, sláva, úcta, vážnosť
horizontalis - vodorovný