FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Anglické výrazy l

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


labor - práca
language - jazyk
law - právo, zákon

legitimate - legitímny, zákonite, zákonitý
legitimation - odôvodňovanie, oprávňovanie, vykazovanie

liberty - sloboda
life - život
life of mankind - ľudský život, život ľudstva
Life-World - životný svet
limited whole - ohraničený celok
line - verš
linguistic turn - obrat lingvistický
list - zoznam

love - láska