FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Anglické výrazy h

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


hand-writing - písmo

holding in consciousness - interiorizácia do vedomia, vedomé osvojenie, vedomie čoho
Holy Roman Empire - Svätá rímska ríša nemeckého národa
how - ako, quomodo, spôsob

human life - život ľudstva
human rights - ľudské práva
humanistic sciences - vedy spoločenské
humanity - ľudstvo

hypnology - hypnológia