FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Anglické výrazy m

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


majority - majorita
making an appearance - nástup, objavenie, objavenie sa, vstup
man - človek
management science - veda o manažmente
management theory - teória riadenia
mankind - ľudstvo
market - trh

meaning - význam, zmysel
meaning in consciousness - uvedomený zmysel, vedomý zmysel
meaninglesness - bezzmyselnosť
mediation - sprostredkovanie
meditation - meditácia
mentalistic theory - mentalizmus

mind - duch, duša, intelekt, myseľ, vedomie

mode - tvar <podoba>