FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Anglické výrazy c

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


cabala - kabala
care - starosť
case study - štúdia prípadová
category - kategória

celebrátion - slávnosť
certainty - istota

coercion - donucovanie
cognitive science - kognitína veda
come to be - dospieť
common sense - zdravý rozum
complexity - zložitosť
comprehensive type - celkový typ
computer science - informatika
conception - pojem
concordance - konkordancia
concurrency - súbežnosť
connection - súvislosť
consciousness - vedomie
consiousness-of - interiorizácia do vedomia, vedomé osvojenie, vedomie čoho
context of justification/context of discovery - súvislosť zdôvodnenia/súvislosť objavu
continuity - súvislosť