FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Obrat lingvistický

obrat lingvistický (FVO)

angl. - linguistic turn
nem. - Sprachwende f