FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Sloboda

sloboda (FVS)

angl. - freedom (saský koreň),, liberty (latinský koreň)
nem. - Freiheit f