FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Anglické výrazy d

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


data structure - štruktúra dátová

definition - definícia
delight - potešenie
design - dizajn

directory - zoznam
discovery - poukázanie, ukázanie, vykázanie

Dostoevsky - Dostojevskij

drive - motív