FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Anglické výrazy v

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


validly existing - existenciálna platnosť
value - hodnota
verse - verš
virtue - cnosť

voluntary association - spolok dobrovoľný