FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Anglické výrazy t

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


theory of action - teória konania
theory of knowledge - teória poznania
thing - vec
thing-in-itself - vec osebe
think - myslieť
thinkble - možný v myslení, mysliteľný
thinking - myslenie

time - čas

total form of intention - celková intencionálna forma
total structure - celková forma, celkový tvar

true - pravdivý
truth - pravda