FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Anglické výrazy i

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


idea - idea
idealisation to exact limits - medzná idealizácia
identical essence - identita, podstatná identita
identity - totožnosť
ideology - ideológia

information retrieval - proces nájdenia, organizovania a zobrazenia informácie
insight - vhľad
interface - rozhranie
interiority - interiorita, vnútrajšok
internality - interiorita, vnútrajšok
International Monetary Fund ( IMF ) - Medzinárodný menový fond ( MMF )
interpenetration - jedno v druhom
inventory - zoznam

I-pole - ja-pól, pól ja

it exists - čo je tu, tusúcno