FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

19. Stor./119. stor. 19. stor./2

30. roky
- na Slovensku sa formuje hnutie štúrovcov
7
1830
- obsadenie Alžírska Francúzskom; počiatok francúzskej expanzie do severnej Afriky
- J. Smith zakladá V USA sektu mormónov
- 3. februára
- medzinárodné uznanie nezávislosti Grécka v londýnskom protokole
- 27.-29. júla
- Francúzsko: Júlová revolúcia 1830

1830-1842
- vychádza 'Cours de philosophie positive' od A. Comta

1831
14. november
- Berlín: G. W. F. Hegel +

1832
22. 3.
- Weimar: J. W. Goethe +

1833
- objav dagerotypie

2. tretina
- počiatok súčasnej filozofie, súčasnej matematiky

1834
- J. M?ller zakladá časopis Archiv f?r Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medizin

1835
- Ch. Babbage navrhol plán samočinného počítača "analytical engine"

1836
- výprava lode Beagle, z ktorej si Charles Darwin priniesol podnety a skúsenostný materiál pre svoju descendenčnú teóriu

1837
- A. Comte prvýkrát použil termín "sociológia", ktorý sám vymyslel, vo 4. zv. svojho "Kurzu pozitívnej filozofie"
- J. N. Hummel +

1838
- A. Gressly upozorňuje na to, že geologické vrstvy sú určené nielen rovnakým petrografickým zložením, ale aj rovnakými paleontologickými nálezmi, ktorých súhrn dostal názov "facies"

1839
- M. Schreiber +

1839-1914
- Ch. S. Peirce

40. roky
- v Nemecku sa odštiepuje od hegelovskej ľavice marxistická filozofia

1840
- zakladajú podľa anglického modelu spoločnosť neskôr nazvanú American Association for the Advancement of Science

1841
- G. Boole explicitne vykladá pojem invariancie, tušený od prác Lagrangových, a kladie základ pre rozvoj teorie invariantov

1842
- A. Comte dokončil svoje dielo "Kurz pozitivnej filozofie"

1842-1910
- W. James

1842-1843
- v Nemecku existuje filozofický komunizmus

1843
- Kierkegaard, S.: Buď - alebo, 1-2

1844
- vznikajú Marxove 'Ekonomicko-filozofické rukopisy'

1844-1900
- F. Nietzsche

1845
- Stirner, M.: Der Einzige und sein Eigentum

1846
- jeseň: Slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúru. V 1. čísle zaútočil ich vydavteľ J. M. Hurban proti Hlasom. Proti nepočetným stúpencom bibličtiny vystúpil aj Ľ. Štúr (Náuka reči slovenskej) a M. M. Hodža (Dobro slovo Slovákom sucim na slovo). Hlavným problémom bolo získať pre jazykovú reformu bernolákovcov zo západného Slovenska

1847
- začína žiť v západnej Európe A. I. Gercen

1848
- 'Das kommunistische Manifest' od K. Marxa a F. Engelsa

1849
- H. L. Fizeau stanovil pozemským meraním rychlosť svetla vo vzduchu na c = -1
315 300 km.s

------------
19. stor.>

19. stor./2