FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Darwin, ch. r.


Darwin, Charles Robert (1809 - 1882)

- anglický prírodovedec, zakladateľ vývojovej teórie a modernej biológie. Pracoval v oblasti geológie, paleontológie a biológie. Objasnil vznik a vývoj rastlinných a živočíšnych druhov. Za hlavnú príčinu premeny organizmov v priebehu generácií pokladal prírodný výber. Vyvrátil predstavy o nemennosti organizmov. Svoje objavy a myšlienky vyložil najmä v dielach: O vzniku druhov prirodným výberom čiže uchovaním najodolnejších plemien v boji o život (1859), Pôvod človeka a pohlavný výber (1871), Premenlivosť rastlín a živočíchov pri domestikácii (1868).

Podľa Darwina druhy vznikajú jeden z druhého (teória o pôvode druhov alebo descendenčná teória) prostredníctvom postupných premien. Tento názor opieral o údaje týkajúce sa geografického rozšírenia druhov, o náuku o domácich zvieratách, embryológiu, taxonómiu, údaje o adaptácii atď.

Mechanizmus postupnej premeny druhov Darwin vysvetľoval teoriou prirodného výberu (selekčná teória).