FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Počítač


počítač = zariadenie na spracovanie dát = výpočtové zariadenie
angl. computer

- univerzálne použiteľné zariadenie na automatické spracovanie dát (údajov). Počítač je schopný uskutočniť postupnosť aritmetických operácií a logických operácií podľa programu. Automatizáciu výpočtového procesu umožňuje pamäť počítača.

Počítač je elektronické zariadenie, ktoré pozostáva (alebo pozostávalo) z elektrónok, tranzistorov, cievok, kondenzátorov a inych konštrukčných prvkov.

Podľa druhu používaných signálov sa počítače delia na číslicové počítače, analógové a hybridné, podľa použitia na univerzálne a špecializované, podľa počtu procesorov na jedno- a viacprocesorové, podľa toku dát na klasické a paralelné, podľa šírky súčasne spracovávaných dát na 8-, 16-, 32- a 64-bitové, podla triedy použitia na domáce a osobné počítače, minipočítače, sálové počítače, superpočítače atď.

Počítače skúma počítačová veda ( L426;284 L159;101 L715;556).

----------
počítač>